Matchmaker tussen consument, brander en koffieboer

Hoe maak je de internationale koffiehandel gelijkwaardiger en eerlijker? Door er zelf in te stappen en de koffieboer rechtstreeks te koppelen aan de eindconsument. Het Nederlandse This Side Up doet dat sinds 2013 en is inmiddels actief in 15 landen. Een podcast over hoe je als social scale-up op basis van vertrouwen door kunt groeien. Ook in coronatijd.

Bas Clerkx en Maarten van Keulen van This Side Up Coffee zijn te gast in de podcast studio van Grenzeloos Ondernemen. Ze vertellen hun internationale ondernemersverhaal aan Folkert Tempelman en delen tips voor ondernemen over de grens.

‘Op papier zijn wij koffie-importeur, dus echt een handelaar. In de praktijk zijn wij de matchmaker tussen koffieboeren in 15 landen aan de ene kant. En afnemers zoals branderijen, kantoren en cafés in 20 landen aan de andere kant’, aldus Maarten van Keulen (head of operations) en Bas Clerkx (strategic support).

Werk op vertrouwen
Uit ongenoegen over de ongelijk(waardig)heid en het gebrek aan transparantie van de internationale koffiehandel, begon Lennart Clerkx in 2013 met This Side Up. Met een aanpak de haaks stond op de reguliere manier van werken in de koffie-industrie.

‘Neem risico, ga erheen, bouw een relatie op en kijk hoe het gaat. Vraag je af of het leuk is om met de ander een biertje te drinken. Is het gezellig om na het zakendoen gezellig wat te gaan eten en liggen we dan nog steeds op een lijn. Vraag je af of je de komende vijf tot tien jaar met de ander zaken wilt blijven doen. Werk op vertrouwen.’

Groeifinanciering
Niet dat alles de afgelopen 7 jaar vlekkeloos verliep. In 2019 trok een belangrijke investeerder zich terug en moest er snel worden gezocht naar een oplossing. Die kwam onder meer uit de onverwachte hoek van de overheid. Via de RVO en het DGGF bleek het mogelijk een aanvraag te doen voor groeifinanciering.

‘Dat bleek gewoon heel snel een ontzettend goede klik die nu twee jaar later weer verdiept is. En we hopen eigenlijk ook dat ze langer bij ons blijven omdat ze ons kennen en het goed gaat.’

Grote schrik
Het werken op basis van vertrouwen bleek ook het afgelopen jaar essentieel. Door de coronacrisis daalde de omzet in april 2020 met 90 procent. De schrik was groot. Hoe moest het verder met alle partijen in de keten?

‘Toen zijn we gewoon al onze klanten en boeren gaan bellen. Hoe gaat het? Even niet naar het nieuws kijken en al die prognoses zien. Maar laten we gewoon even bellen met elkaar. En dan zie je dat de meesten superflexibel omgaan met de situatie. Er kwam allerlei creativiteit naar boven en iedereen denkt met elkaar mee. Corona heeft feitelijk de kracht van ons systeem bevestigd.’

Wilt je – net als Maarten en Bas – internationaal ondernemen met impact? Met DGGF financiert RVO, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De RVO adviseurs helpen je graag met vrijblijvend advies op maat. Mailen op: if@rvo.nl.

www.thissideup.coffee
rvo.nl/subsidies-regelingen/…good-growth-fund-dggf
rvo.nl/subsidie-en-financier…-investment-fund-dtif
rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *